Werkwijze

U bent verwezen door uw huisarts, specialist, bedrijfsarts of u komt op eigen initiatief naar onze praktijk voor oefentherapie (Cesar/Mensendieck). 

 De eerste stap is u aan te melden en een afspraak te maken, , via de telefoon, de email of de website. Er wordt een eerste afspraak gemaakt en besproken wat u mee moet nemen, oa een legitimatiebewijs, het pasje van de zorgverzekeraar en de eventuele verwijsbrief.

Eerste afspraak:

u krijgt eerst een intake gesprek om de klachten te bespreken en wat voor invloed de klachten hebben op uw dagelijkse activiteiten/leven. Na de intake volgt een onderzoek en er wordt gekeken naar het hele lichaam, uw voorkeursbewegingen, de ademhaling. Welke bewegingen geven problemen. In combinatie met uw hulpvraag, wordt er een behandelplan gemaakt. Daarna zal er al een aantal  oefeningen en of adviezen meegegeven worden zodat u al kunt starten met  de behandeling.

De behandeling bestaat uit houding- en bewegingsadviezen welke ondersteund worden door oefeningen zoals het verbeteren van beweeglijkheid, spierkracht, coördinatie, stabilisatie, ontspanning en ademhaling
De therapie vraagt een actieve deelname en het geleerde wordt toegepast tijdens uw dagelijkse activiteiten. Oefeningen zijn in het begin belangrijk om te zien, te voelen, in te trainen om daarna te kunnen toepassen tijdens uw dagelijkse activiteiten. 

We kijken verder dan de klacht zelf, we analyseren het bewegingsgedrag en brengen zo de oorzaak van de klacht in kaart. Samen zoeken we naar een langdurige oplossing en dat maakt de kans op herhaling van de klacht zo klein mogelijk is. Mocht de klacht weer opspelen dan weet u in de toekomst wat u er aan kan doen!

Wat is oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar  is een erkend paramedische behandelmethode, ontwikkeld begin 20e eeuw door Marie Cesar. De behandelmethode is gericht op het behandelen van klachten op het gebied van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.
De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Kenmerkend voor oefentherapie Cesar (Mensendieck)  is dat de oefentherapeut bij een klacht altijd kijkt naar de gehele houding en het complete beweeggedrag. Kortom: de oorzaak van de klacht wordt structureel aangepakt, zodat die verdwijnt, vermindert en voorkomen kan worden.
 

De oefentherapeut: UW BEWEEGCOACH!

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder gedrag en leefstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.