Tarieven

 


Deze tarieven gelden alleen voor behandelingen die buiten de vergoeding van de verzekering vallen.

 

Behandeling oefentherapie Cesar in praktijk € 37,00
Behandeling oefentherapie Cesar aan huis € 53,50
Screening bij directe toegankelijkheid

(zonder verwijzing van huisarts/specialist)

€ 19,50

Intake en onderzoek (na verwijzing van huisarts/specialist) € 52,00
Intake en onderzoek (zonder verwijzing van  huisarts/specialist) € 38,50
Intake en onderzoek (na verwijzing aan huis) € 66,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek    € 61,00
Niet nagekomen afspraak   € 37,00
Houdingscheck   € 24,50
Verslaglegging aan derden (bijv. letselschade) € 61,00
Korte verslaglegging aan derden   € 32,00